Viktor Magnus von Born

En finländsk godsägare, friherre och politiker

Viktor Magnus von Born

Viktor Magnus von Born, född 8 oktober 1851 i Helsingfors, död 15 september 1917 på Sarvlax i Pernå, var en finländsk godsägare, friherre och politiker. Föräldrar senatorn och kammarherren friherre Johan August von Born och Hedvig Lovisa Francisca (Fanny) von Haartman. Han var gift med Hulda Augusta Berndtson 1876, Clara Henny Helena Grafström (född 1868, Erik Grafströms syster) 1893, Anna Elise Edelfelt (född de la Chapelle) 1908. Far till Ernst von Born och Eric von Born. von Born var en patriot och rättskämpe och en ledande person inom den finländska adeln och hela ståndslantdagen.

Viktor Magnus von Born

Efter juridisk examen 1873 blev han hovrättsauskultant och ägnade sig därefter åt skötseln av storgodset Sarvlax, som han ärvde efter fadern 1878, och av moderns gods Gammelbacka i Borgå. I egenskap av huvudman för ätten von Born gjorde han sin politiska debut vid lantdagen 1877–78 där han väckte uppmärksamhet med glödande inlägg i frågan om allmän värnplikt, vars införande i Finland han energiskt motsatte sig. Tillsammans med Kasten Antell och Arvid Nyberg grundade han 1881 i Lovisa tidningen Östra Nyland.

von Born blev snart en av adelns och ridderskapets och hela lantdagens mest betydande män. Under de s.k. ofärdsåren framstod han som en av Nikolaj Bobrikovs mest följdriktiga och målmedvetna motståndare. Han var en av ledarna för den s.k. rättskampen om Finlands ställning visavi Ryssland, bl.a. som organisatör av värnpliktsstrejker. På grund av sin verksamhet uppmanades han våren 1903 att lämna landet vid risk att i annat fall bli förd till Ryssland. Han tog sig med familj till Sverige, och fortsatte motståndet mot det ryska styret från en villa i Djursholm. I sin egenskap av lantdagsman kunde han återvända hösten 1904 efter kallelse till lagtima lantdag. Efter storstrejken oktober-november 1905 utsågs han till lantmarskalk vid den sista ståndslantdagen i Sverige-Finlands historia (höll i denna egenskap bl.a. adelns avskedstal i Finlands riddarhus).

V. M. von Born var även 1910–13 ledamot av den nya enkammarlantdagen, i vilken han tillhörde Svenska folkpartiets grupp. Han var ordförande i Finska hushållningssällskapet 1907–1913.

Genom sina verk om Sarvlax och Gammelbacka bröt han ny mark för den lokalhistoriska forskningen.

Släktskapet med skalden och biskopen Frans Michael Franzén (som var hans mamma Fannys morfar) bidrog säkerligen till von Borns engagemang i utökad religionsfrihet. (en fråga han drev i lantdagen.) Att kvinnans rätt också låg honom varmt om hjärtat får väl antas bero på de ständiga diskussioner han förde med sin hustru Hulda. Vilken han rådfrågade i allt! F.ö. var Hulda syster till konstnären Gunnar Berndtson.

V. M. von Born är begravd i gravkoret på Pernå kyrka.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?